Doprava zdarma při objednávce nad 1500 Kč
Kontaktujte nás

Pravidla nakládání s osobními údaji

 1. Informace o PAN Corp. s.r.o. provozovateli online obchodu www.panvickyanoze.cz
  1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti PAN Corp. s.r.o. se sídlem Praha 2 - Nové Město, Hálkova 1629/11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 239272, IČ: 03872050, DIČ: CZ03872050 (dále též jen prodejce“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.panvickyanoze.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků prodejce, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).
  2. Prodávající působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

 2. Jaké údaje zpracováváme
  1. Údaje poskytnuté zákazníky. Prodejce zpracovává osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci, při vytvoření Vaší objednávky, při využití uvítací slevy související s první návštěvou webové stránky prodejce nebo vyplněním formuláře pro přihlášení do seznamu odběratelů novinek tzv. newsletterů.
  2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje zejména pak číslo účtu zákazníka. V případě využití uvítací slevy nebo vyplněním formuláře pro přihlášení do seznamu odběratelů novinek tzv. newsletterů zahrnují údaje pouze křestní jméno a e-mailovou adresu nebo pouze e-mailovou adresu.
  3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá prodejce informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává prodejce údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.
  4. Prodejce nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. rodné číslo, údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

 3. Pro jaké účely údaje zpracováváme
  1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi prodejcem a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže prodejce Vaši objednávku vyřídit.
  2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům prodejce formou obchodních sdělení využívá prodejce především e mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste u prodejce již zakoupili. Zpracování provádí prodejce z důvodu realizace oprávněných zájmů v podobě omezeného přímého marketingu. Prodejce tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky u prodejce zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas prodejci udělujete v průběhu registrace u prodejce nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů prodejce.
  3. Pro nabídku našich produktů a propagaci prodejce formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá prodejce především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas prodejci udělujete v průběhu registrace na webových stránkách nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci u prodejce mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.
  4. Pro lepší cílení reklamy a propagace webové stránky zpracovává prodejce při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává prodejce statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. Více informací o cookies naleznete zde.

 4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení
  1. Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci prodejce mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:
   1. kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
   2. vznést námitku proti zpracování osobních údajů u prodejce na e-mailové adrese info@panvickyanoze.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.
   3. Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete prodejci ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací o zákazu a smazání cookies naleznete zde.

 5. Kdo má přístup k údajům?
  1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány prodejcem a jeho pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s prodejcem.
  2. Prodejce dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro prodejce pro účely a způsobem, které prodejce stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili.
  3. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které prodejce využívá, patří:
   1. zajištění distribuce zboží – Hifour s.r.o., Zásilkovna s.r.o.
   2. zajištění online plateb - ThePay.cz, s.r.o.
   3. zajištění veškerých služeb spojených s fungováním webových stránek Shopion s.r.o.
   4. Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
   5. Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
   6. Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing a pro zpětnou vazbu se spokojenosti zákazníků)
   7. Commerce Media s.r.o. (nástroje pro zasílání novinek e-mailem)
   8. Heureka Shopping s.r.o. (nástroj pro zpětnou vazbu a zjištění spokojenosti zákazníků)
   9. Slevomat.cz, s.r.o. (nástroj pro tvorbu zvýhodněných nabídek, pozn. platí pouze pro zákazníky, kteří tuto službu využívají a netýká se přímo zákazníků nebo osob užívající webové stránky prodejce
   10. PRAGOECON Consulting, s.r.o. - účetní firma, se kterou byla pro účely zpracování osobních údajů podepsána zprostřetkovatelská smlouva s veškerými náležitostmi o zachování mlčenlivosti a zákazem předávání osobních údajům dalším subjektům či stranám

 6. Jak dlouho údaje zpracováváme?
  1. Prodejce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona prodejce následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.
  2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté prodejce požádá o udělení nového souhlasu.
  3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává prodejce po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.
  4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí prodejce pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na prodejce vztahují.

 7. Jaká jsou vaše práva?
  1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na prodejce a požadovat:
  2. Informace ohledně osobních údajů, které prodejce zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo prodejce.
  3. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
  4. Přístup k údajům, které jste poskytli prodejci, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám prodejce potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
  5. Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může prodejce správně vyřídit Vaši objednávku.
  6. Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že prodejce zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
  7. Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již prodejce nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek prodejce Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
  8. Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od prodejce k jinému subjektu, kdy prodejce předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.
  9. Dále mohou zákazníci u prodejce vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě prodejce neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.
  10. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností prodejce se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 8. Bezpečnost
  1. Prodejce dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
  2. Prodejce klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
  3. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účelyuvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany prodejce pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

 9. Kontakt
  1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na prodejce e-mailem na adresu info@panvickyanoze.cz.

 10. Účinnost
  1. Tato pravidla jsou účinná od 1. 5. 2018.
Nenechte si ujít aktuální slevy a novinky

Značky, které u nás najdete

Emile Henry®FisslerGreenPanGuzziniJamie Oliver
“Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.”